M&M Autó Company Kft.

Jogi nyilatkozat

Jogi nyilatkozat

M&M Autó Company Kft.
Rákóczi út 91.
3000 Hatvan
Cégjegyzékszám: 13-09-128334
Céget nyilvántartó cégbíróság:
Heves Megyei Bíróság mint cégbíróság

A továbbiakban mint Peugeot M&M Autó Company
 
A weboldalak használata
 
Kérjük, hogy a Peugeot M&M Autó Company weboldalak használata előtt olvassa el az alábbi használati feltételeket! Felhívjuk figyelmét arra, hogy az internetes oldalak használatával ezeket a feltételeket magára nézve kötelezőnek fogadja el.
 
A PEUGEOT magyarországi forgalmazója, a PEUGEOT Hungária Kft., az oldalak működtetését koordináló Peugeot M&M Autó Company, valamint az oldalak technikai fejlesztését végző Wildom Kft. (együttesen: a website-okat működtető cégek) az alábbi internetes oldalakon található anyagok kizárólag személyes, kereskedelmi és nem kereskedelmi célú tanulmányozását és letöltését engedélyezik a látogatók számára, azzal a feltétellel, hogy a látogatók az eredeti anyagokat vagy azok másolatait érintő szerzői jogokat és a szellemi alkotásokhoz fűződő egyéb jogokat maradéktalanul tiszteletben tartják.
 
A Peugeot M&M Autó Company internetes oldalain található anyagokat a látogatók nem jogosultak módosítani, újra előállítani, nyilvánosan közzétenni, előadni, terjeszteni, illetve egyéb módon a nyilvánosságra hozni, vagy kereskedelmi célzattal felhasználni. A jelen Feltételek értelmében ezen anyagok más internetes oldalakon, illetve számítógépes hálózati rendszerekben, vagy bármely egyéb adathordozón való bármilyen célú felhasználása tilos.
 
Az oldalakon található anyagok szerzői jogi védelem alatt állnak, és azok bármely, engedély nélküli felhasználása szerzői jogi, szabadalmi (védjegyoltalomról szóló) és egyéb jogszabályokba ütközhet, és polgári jogi, illetve büntetőjogi következményeket vonhat maga után.

 
A szoftverek használata
 
Amennyiben Ön a jelen oldalakról szoftvert tölt le, felhívjuk figyelmét, hogy annak használata kizárólag a szoftverhez mellékelt Szoftver Engedélyezési Megállapodás engedélyezési feltételeivel összhangban lehetséges. A Szoftver Engedélyezési Megállapodás tartalmának elolvasása és annak elfogadása előtt a szoftver letöltése vagy telepítése egyaránt tilos.

 
Személyes adatok
 
Amennyiben olyan információt közöl ezeken az oldalakon, amelyekkel az érintett személye azonosítható, elfogadja, hogy ezeket az információkat a hatályos magyar jogszabályoknak megfelelően kezeljük.
Az internetes oldalakra történő bármely személyes adatának megadásával Ön hozzájárul ahhoz, hogy személyes adatait a Peugeot M&M Autó Company adatkezelőként kezelje, és feldolgozza vagy adatfeldolgozóval feldolgoztassa és az adatfeldolgozónak és ennek körében különösen a Peugeot M&M Autó Company által írásos szerződésben megbízott direkt marketing előkészítést végző társaságnak és közvélemény kutató társaságnak vélemény-felméréshez és ügyfél-kapcsolattartáshoz kötődő adatfeldolgozás céljából számítógépesen továbbítsa. A mindenkori adatfeldolgozók kiléte a Peugeot M&M Autó Company honlapján megismerhető.
Adatait a Peugeot M&M Autó Company kizárólag névre és címre, E-mail címre, vagy SMS szolgáltatással rendelkező telefonszámra szóló megkeresések kiküldésének, telefonos ügyfél felmérések készítésének céljára használja fel.
Adatai megadásával hozzájárul ahhoz, hogy a Peugeot M&M Autó Company a Peugeot márkával, Peugeot M&M Autó Company-val  kapcsolatos információkkal, újdonságaival, vásárlási kedvezményeivel, kereskedelmi ajánlataival kapcsolatos anyagokat küldjön Önnek. Ezt a hozzájárulást bármikor visszavonhatja, és kérheti személyes adatai kezelésének megszüntetését, illetve azok törlését e-mailben vevoszolgalat@peugeot60.com, vagy a következő címre küldött levélben: M&M Autó Company Kft. 3000 Hatvan, Rákóczi út 91. (Adatkezelés címszóra)
 
A mindenkori adatfeldolgozók kiléte az alábbiakban megismerhető:
 
Wildom Kft.
1134 Budapest, Róbert Károly krt. 59/A.
Telefon: +36-1-8142-160 (központi szám)
  
Más Internetes oldalakhoz való kapcsolódás
 
A jelen oldalakról más Internetes oldalakra való csatlakozás lehetősége kizárólag az Ön kényelmét szolgálja. Felhívjuk rá figyelmét, hogy amikor ezen kapcsolódási lehetőségeket igénybe veszi, a Peugeot M&M Autó Company által üzemeltetett internetes oldalakat el fogja hagyni. A website-okat működtető cégeknek ezen további kapcsolódó Internetes oldalakat teljességükben áttekinteni nem áll módjában, azokat ellenőrizni nem tudja, így az oldalakért vagy azok tartalmáért felelősséget nem vállalnak. A fentiekből következően a website-okat működtető cégek az ilyen oldalakat, illetve a rajtuk fellelhető információt, szoftvert, terméket vagy más anyagot nem hagyták jóvá, azokért, vagy a felhasználásuk következményeiért nem vállalnak felelősséget. A jelen oldalakhoz kapcsolódó valamennyi más internetes oldalra való belépés az Ön kizárólagos felelősségére történik.
 
A felelősség korlátozása
 
A website-okat működtető cégek és a jelen oldalakon említett harmadik személyek kifejezetten kizárják az oldalak, az ezekhez kapcsolódó egyéb internetes oldalak, illetve az ezeken található anyagok és információk használatából, vagy a használat következményeiből származó bármely kárért való, akár szerződéses kötelmen alapuló, akár szerződésen kívüli károkozásból eredő, vagy más jogszabályra, elvre hivatkozó felelősséget, korlátozás nélkül, ide értve a profitveszteségből származó, adatok elvesztéséből vagy az üzletmenet megszakításából származó károkat.
 
Vegyes rendelkezések
A website-okat működtető cégek jogosultak a fenti Feltételek tartalmát bármikor, előzetes értesítés nélkül módosítani. Ebből következően felhívjuk figyelmét arra, hogy az Ön által jelenlegi formában megismert Feltételek bármikor, előzetes figyelmeztetés nélkül megváltozhatnak, így Tanácsoljuk, hogy a Feltételeket időről időre ismét tanulmányozza át, hogy a mindig időszerű információk birtokában legyen.

M&M Autó Company Kft.

Peugeot Hatvan, Márkaszerviz, Márkafüggetlen szerviz, Műszaki vizsga bázis, Eredetiség vizsgáló állomás

További infó

További akcióink